UWAGA - serwis Centrum Faktur wkrótce zakończy świadczenie usług.

Wsparcie i pomoc techniczna

Czy mogę fakturę pobraną z Centrum Faktur przesłać do klienta pocztą elektroniczną?

I tak i nie. Mówią o tym przepisy prawa fiskalnego wg których faktura może być przesyłana w formie elektronicznej wyłącznie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Więcej informacji: http://prawo.vagla.pl/node/7752